Print

Pastoraat

Voor een pastoraal gesprek kunt u contactopnemen

met één van de pastoors.

Voor telefoonnummers en e-mailadressen

zie contact pastoors