Print

Eucharistieviering op 18 september 2021 19:30 - 20:30 uur 17e zondag na Pinksteren (20)

Zondag van de grootste en de kleinste

De roeping om om te gaan met onzekerheid
Wijsheid 1:1-7, Jakobus 3:16-4:6, Marcus 9: 30-37
In de lezingen van vandaag gaat het over jaloezie. Ik ken niet veel mensen die daar geen last van hebben, en voor mezelf is het ook wel eens een uitdaging, dat gevoel.
Zeventig oudsten zijn door Mozes aangesteld om te profeteren, maar twee buiten deze groep profeteren ook, en dat leidt tot verzet bij de anderen. In het evangelie wordt jezus aangesproken door een van zijn volgelingen: Meester, iemand die ons niet volgt drijft in uw Naam boze geesten uit! Jezus geeft hem als antwoord: ‘Wie niet tegen ons is is voor ons!’ Wat is het probleem? Ik denk dat ik het wel weet… We zijn snel gehecht aan een positie, als die ons eenmaal is toegekend. Maar als het ‘systeem’ niet waterdicht blijkt te zijn, en anderen kunnen ook zomaar doen wat ik doe, waar blijf ik dan? Ben ik dan nog wel nodig? De onzekerheid kan zomaar toeslaan en het heeft geen zin haar weg te wuiven. Ze is er nou eenmaal. Een deel van onze roeping is ook haar onder ogen te zien en niet toe te staan dat we zonder goede reden te veel gaan twijfelen aan onszelf.


Let op: Deze dienst begint om 19:30 uur.

Wilt u de dienst bijwonen, stuur dan uiterlijk donderdag voorafgaande aan de viering een mailtje naar kostervanelia@gmail.com.