Print

Eucharistieviering op 4 september 2021 19:00 - 20:00 uur - 15e zondag na Pinksteren (18)

Zondag van Effata

Moge jij open gaan

Effata! Soms klinkt er in de evangeliën een woord dat de klank heeft van een toverspreuk, omdat het niet wordt vertaald. Dat ene woord staat er dan in het Aramees, de taal die Jezus sprak. Het moet wel zo zijn dat hij het gezegd heeft, zo’n woord dat je daarna ook niet meer vertalen kunt, omdat het zo’n geheel eigen lading heeft gekregen. Effata betekent: ga open.

Jezus zegt het als hij een dove man geneest. Het opengaan is in twee richtingen. Niet alleen kan de man vanaf dat moment horen, maar nu hij gehoord heeft kan hij de taal van de mensen leren en kan hij gaan spreken. Het is gewoon niet voor te stellen hoe het leven is als je dat niet kunt.

Toen Jezus hem genas ging er een wereld voor hem open. Dit moet een onvoorstelbaar ingrijpende ervaring zijn geweest, en toch is dat niet enkel voorbehouden aan doven of blinden. Elk mens kan het meemaken dat er een wereld voor hem of haar open gaat. Door wat je mag leren in je leven, over van alles maar niet in het minst ook over jezelf. Want jij zelf bent het die open gaat, jij bent het die kan opbloeien. Als er iets is dat van Godswege over jou wordt gehoopt, dan is het dat wel. Want Hij die jou geschapen heeft weet wie jij kunt zijn. Moge je open gaan!