Print

Kerk gesloten tot einde van de lockdown

In verband met de algemene lockdown in onze samenleving is het besluit gevallen dat er ook in onze kerk geen diensten en bijeenkomsten zijn tot het einde van de lockdown.

Zoals onze bisschoppen schreven: De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig kerk kunnen zijn, maar hoe. We zijn solidair met de samenleving waarin nu eigenlijk bijna nergens mensen mogen samen komen en delen ook de bezorgdheid over het lot van de zieken en de druk op de gezondheidszorg.

Maar we stoppen dus niet met kerkzijn. De vieringen van de zondagen gaan online door. Ze worden uitgezonden via de kathedrale kerken van Haarlem en Utrecht en zijn voor ieder te volgen via deze link: https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren/.

Wie behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of een luisterend oor kan bellen of mailen met pastoor Erna Peijnenburg: erna.peijnenburg@okkn.nl, telefoonnummer: 06 - 22 13 17 65

We wensen ieder die dit leest alle goeds, Gods zegen en vertrouwen.