Print

11 juli zondag van de zaaier

De slordige zaaier

11 juli 6e zondag na Pinksteren (10) zondag van de zaaier
Jesaja 55:6-13, Romeinen 7:21 - 8:6, Matteüs 13:1-9, 18-23

In een wereld waarin planning, doelen en evaluaties belangrijk zijn ontkomen maar weinig sectoren van de samenleving aan het maken van beleidsplannen. Het lijkt dé sleutel naar succes. Als je het maar goed doordenkt zullen je doelen wel gehaald worden. Vaak wordt dit soort denken ook doorgezet naar het persoonlijk leven en krijgen mensen op een dergelijke manier ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en geluk.
De zaaier uit het evangelie lijkt van al deze wijsheid niet op de hoogte. In plaats van alles goed te plannen en zijn kostbare zaaigoed zorgvuldig in goede aarde te laten landen, strooit hij blijkbaar lustig in het rond en zo valt er wat op de weg, en ook wat op de rotsen, en tussen de distels, waar het allemaal natuurlijk niet erg veel kans maakt. Bij deze gelijkenis, die Jezus zelf ook uitlegt, gaat het uiteindelijk over het horen van het woord Gods door mensen. De vraag die niet gesteld wordt is waarom die grote Zaaier eigenlijk zo slordig en ondoordacht zaait… Als die Zaaier de Eeuwige zelf is, kan het antwoord alleen maar zijn dat God niet zo is van de planning en de doelen, maar wel van het ruimhartige en het hoopvolle. Hij weet om te gaan met teleurstellingen maar laat zich ook graag verrassen. Wie oren heeft om te horen, zoals het evangelie van vandaag zegt…

>>>>>Voor info Online  eucharistieviering klik hier<<<<<<