Print

13 juni zondag van de 12 apostelen.

Is iedereen er?
13 juni 2
e zondag na Pinksteren (6) zondag van de 12 apostelen.
Jesaja 12:1-6, Romeinen 5:6-11, Matteüs 9:35-10:15
Is iedereen er? Nu er in de kerken weer diensten mogen worden gehouden waarvoor je je moet opgegeven hebben lijkt het alsof we deze vraag vlak voor de dienst kunnen stellen… Maar het is natuurlijk vreemd. In de kerkdienst van een gemeente zijn er – en zeker in deze tijd – altijd mensen niet. En bovendien: Zou een kerkdienst niet in principe altijd open moeten staan voor wie er wil binnenlopen? In een kerk zijn we per definitie niet met ‘iedereen’! Die openheid is ook belangrijk omdat een kerk geen in zichzelf gesloten gemeente mag zijn.
In het evangelie van deze zondag gaat het ook om een lijst, namelijk die van de twaalf apostelen. Dat gegeven, van die twaalf leerlingen van Jezus, lijkt ook zo’n gesloten karakter te hebben. Precies twaalf, niet meer, niet minder. Valt Judas, die Jezus verraden had, weg? Dan wordt Mattias gekozen als zijn opvolger en het twaalftal is weer compleet. Er is van alles aan vast gekoppeld: dat Jezus alleen mannen zou kiezen als zijn leerlingen, dat de bisschoppen opvolgers van enkel deze twaalf zouden zijn, dat Jezus geen vrouwelijke ambtsdragers zou hebben gewild…De exclusiviteit waarmee het wordt opgevat staat haaks op de inclusiviteit die ermee wil worden uitgedrukt: Twaalf is het héle volk, alle twaalf stammen van Israël. Want ook vrouwen en vele anderen (buiten de twaalf) volgden en volgen Hem.

>>>>>Voor info Online  eucharistieviering klik hier<<<<<<