Print

Cultuur

vijf jaar statie in beelden

vijf jaar statie in beeldenIn januari 2014 werd duidelijk dat we de weg wilden inslaan om in de toekomst een parochie te worden. Het Katholiek Alternatief, zoals onze gemeenschap heette, werd omgedoopt tot parochie in oprichting van de H. Elia.

In deze fase werden wij een statie: we hadden een vaste, trouwe kern van leden, gastleden en belangstellenden en de intentie om ... Lees verder>>

Toetreders 2017

Vijf toetreders

Op zaterdag 28 januari 2017 zijn in de eucharistieviering van de Opdracht van de Heer in de Tempel Bea ... lees verder>>

Foto's KADRV 1 jaar 2011

Op zaterdag 8 oktober j.l. vierde het Katholiek Alternatief De Ronde Venen haar éénjarig bestaan. Wij kunnen terugkijken met een ... lees verder>>