Print

Home

Allerheiligen - Allerzielen

Allerzielen is de dag bij uitstek in de kerk waarop we de mensen gedenken die ons zijn
ontvallen. Het is belangrijk om hier ruimte en gelegenheid voor te maken en dat kan
natuurlijk het hele jaar, maar zeker ook met Allerheiligen. Zoals alles in ons leven werd ook
afscheid nemen anders in de afgelopen tijd. Naar een uitvaart gaan was ineens niet ... Lees verder>>

Er zijn weer kerkdiensten!

Gelukkig zijn onze kerkdiensten in de Veenhartkerk weer begonnen. Daar zijn we heel blij mee, want het is fijn weer samen de ... lees verder>>

Inspimentjes van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen

De oecumene in Mijdrecht en omstreken, verenigd in het IKO (Inter Kerkelijk Overleg), zit niet stil, zelfs niet in vakantietijd in ... lees verder>>

 

  

Oud-Katholieke statie van de H. Elia De Ronde Venen

voorheen: Het Katholiek Alternatief De Ronde Venen

Wie zijn wij?

We zijn een groep katholieke gelovigen die een alternatief willen bieden, namelijk een gemeenschap waarin:

  • God en de mens centraal staan,

  • mensen mogen meedenken en meebeslissen,

  • je meetelt om wie je bent.

Kortom, we willen een gemeenschap zijn waar mensen zich welkom weten, waar iedereen gelijk is en waar men zich thuis mag voelen.

Hoezo katholiek?

We houden vast aan wat in de vroeg-christelijke kerk gold:

  • in onze tijd met zijn eigen uitdagingen het geloof levend houden in de verwachting van de toekomst van de Heer

Wat willen wij zijn?

Wij willen een vierende, lerende, dienende en getuigende katholieke gemeenschap zijn.

  • vierend: Wij komen samen rond de geopende Schriften en de Tafel van de Heer.

  • lerend: Als christenen zijn we nooit uitgeleerd. Wij willen groeien in geloof, hoop en liefde.

  • dienend: Wij willen het voorbeeld volgen van de Goede Herder die zoekt naar wie verloren is, die voor de gekwetste zorgdraagt, hen bijeenhoudt en brengt naar de plaats die goed voor hen is.

  • getuigend: Door ruimte te bieden aan mannen en vrouwen, ongeacht hun huwelijkse staat of seksuele geaardheid. Alle gedoopten zijn bij ons van harte welkom aan de Maaltijd van de Heer.

Wat we willen zijn proberen we met elkaar te realiseren. Onze voorgangers zijn priesters van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (zie www.okkn.nl).

Wie zijn er welkom?

Ieder die dat wenst is welkom om zich bij deze open en gastvrije katholieke gemeenschap aan te sluiten.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u vrijblijvend de vieringen bezoeken. Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met :

Bestuur

Contactgroep

Pastoor

Wilt u de hoogte blijven, laat het ons weten via mail: Synodaal1@derondevenen.okkn.nl. Dan krijgt u de nieuwsbrief toegestuurd via de mail.