19e zondag na Pinksteren (22) Zondag van het huwelijk

Begintijd 2 oktober 2021 19:00

Eindtijd 2 oktober 2021 20:00

Over de mens die niet alleen kan zijn

Genesis 2:18-24, Hebreeën 3:1-6, Marcus 10: 2-18

‘Het is niet goed dat een mens alleen blijft. Ik zal iemand maken die hem een tegenover is’. Deze woorden uit het boek Genesis zijn wezenlijk voor een mens. Zonder andere mensen om ons heen blijft er niets van ons over. Dan is er niemand die onze naam roept, niemand die ons vormt, niemand die ons nodig heeft en waardoor we kunnen worden wie we zijn. Dat we relaties kunnen aangaan met andere mensen is een van de mooiste dingen van het leven. Zo leren we van elkaar, sluiten we vriendschappen, kunnen we samen dingen bereiken en kunnen we het grote geschenk van de liefde beleven. Maar zo mooi en onmisbaar als menselijke relaties ook kunnen zijn: het neemt niet weg dat er ook veel in fout kan gaan. Mensen kunnen elkaar teleurstellen, in de steek laten en nog erger: ze kunnen elkaar misbruiken en veel pijn doen. Eigenlijk gaat het hier op deze zondag allemaal over – en niet alleen maar over het huwelijk. Het gaat over menselijke relaties dus, iets wat in ons geloof nooit los staat van onze relatie met God. Hij is het, die het waagstuk heeft aangedurfd om mensen te scheppen die volledig afhankelijk zijn van elkaar en die kunnen kiezen voor fout én goed. Moge deze dienst ons in dat laatste bemoedigen!

Wilt u de dienst bijwonen, stuur dan uiterlijk donderdag voorafgaande aan de viering een mailtje naar kostervanelia@gmail.com.