1e zondag van de Advent

Begintijd 28 november 2020 19:00

Eindtijd 28 november 2020 19:00

Gelukkig kunnen we weer samenkomen om te vieren. Het is anders dan we gewend zijn, want de zitplaatsen zijn op afstand van elkaar en er wordt tijdens de dienst nog niet gezongen. Dat is wennen, maar je kunt ook zeggen dat de dienst meer gelegenheid geeft voor bezinning. Gelukkig is er altijd wel pianospel.

Iedereen is welkom, ook gasten en belangstellenden! Als u wilt komen vragen we u om u vooraf aan te melden. U kunt zich tot en met de donderdag vóór de dienst aanmelden via een mail naar kostervanelia@gmail.com.

Verdord blad of soepele klei

Jesaja 64:1-9, 1 Korinthiërs 1:1-9, Marcus 13:24-37

Met de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe jaar in de kerk. Maar in plaats van vuurwerk en champagne is de toon van de lezingen angstig en verward. Ach, Heer, komt ons toch te hulp, daal af om ons te redden! Want wij lijken op verdorde bladeren, die een speelbal zijn van de wind. Of nee, wij zijn de klei, en U bent de boetseerder, Gij maakt ons en wij zijn het werk van uw hand. Aldus de profeet Jesaja.

Verdord blad of soepele klei, wat is het nou? Er is geen eens en voorgoed antwoord op die vraag, maar wel dit: als we ons uit geput en machteloos voelen – als een verdord blad op de grond – hoeft dat niet voor altijd te zijn. Hij kan ons herscheppen, ons opnieuw ter hand nemen, en dan worden we weer warm, weer soepel, in staat om iets te wórden.

In de kerk begint het jaar niet met een knalfeest, niet met het verjagen van boze geesten (wat één va de achtergronden is van de vuurwerktraditie, niet met het overschreeuwen van angst en onzekerheid. Het begint met het zaaien van verlangen. Op weg naar Kerstmis, Gods geboorte onder ons en in ons.