24e zondag na Pinksteren (28)

Begintijd 14 november 2020 19:00

Eindtijd 14 november 2020 20:00

Gelukkig kunnen we weer samenkomen om te vieren. Het is anders dan we gewend zijn, want de zitplaatsen zijn op afstand van elkaar en er wordt tijdens de dienst nog niet gezongen. Dat is wennen, maar je kunt ook zeggen dat de dienst meer gelegenheid geeft voor bezinning. Gelukkig is er altijd wel pianospel.

Iedereen is welkom, ook gasten en belangstellenden! Als u wilt komen vragen we u om u vooraf aan te melden. U kunt zich tot en met de donderdag vóór de dienst aanmelden via een mail naar kostervanelia@gmail.com.

De indeling in groepen die je blik verandert.

Ezechiël 34:11-17, 1 Tessalonicenzen 4:9-12, Matteüs 25:31-46

Mensen gaan graag in groepen. We sluiten ons aan bij mensen met dezelfde interesse, dezelfde leeftijd, dezelfde huidskleur of cultuur of religie. Omgaan met anderen is wel eens lastig. Contact leggen überhaupt al. In steden, dorpen of stadsdelen ontstaan daarom soms makkelijk spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Ik zag laatst een programma op tv waarin die groepen uit een bepaalde stad doorbroken werden door hen ongewone vragen te stellen. Van wie van jullie zijn een of beide ouders al overleden? Wie van jullie is er wel eens aan de dood ontsnapt? Wie van jullie is opa of oma? Wie ‘ja’ antwoordden gingen bij elkaar staan en zo werden hele nieuwe groepen gevormd, bestaande uit mensen van allerlei ‘soorten’ mensen, die ineens verwantschap voelden. Als de Zoon des Mensen, zoals we in de evangelielezing lezen, zal komen in zijn heerlijkheid, zal ook Hij de mensen in delen in groepen. Zij die hongerigen hebben gevoed, daklozen onderdak hebben gegeven, treurende getroost en gevangen bezocht. Ook dat zullen hele nieuwe groepen zijn. Dat wetend kunnen we nu al beginnen anders naar elkaar te kijken…Zoals Jezus het vroeg: wie is eigenlijk mijn broeder en mijn zuster?