Eucharistieviering op 3 oktober, 18 zondag na Pinksteren (22)

Begintijd 3 oktober 2020 19:00

Eindtijd 3 oktober 2020 20:00

Zondag van de onrechtvaardige pachters

Gelukkig kunnen we weer samenkomen om te vieren. Het is anders dan we gewend zijn, want de zitplaatsen zijn op afstand van elkaar en er wordt tijdens de dienst nog niet gezongen. Dat is wennen, maar je kunt ook zeggen dat de dienst meer gelegenheid geeft voor bezinning. Gelukkig is er altijd wel pianospel.

Iedereen is welkom, ook gasten en belangstellenden! Als u wilt komen vragen we u om u vooraf aan te melden. U kunt zich tot en met de donderdag vůůr de dienst aanmelden via een mail naar kostervanelia@gmail.com.

Jesaja 5:1-7, Filippenzen 2:14-18, MatteŁs 21:33-43

Het is alsof we het nieuws horen als we luisteren naar dit evangelie, wat een verhaal over zinloos geweld. Een wijnbouwer die tot driemaal toe iemand naar zijn wijngaard stuurt om de oogst op te halen, en tot driemaal toe loopt het uit op mishandeling en moord. De laatste keer stuurde de wijnbouwer zijn eigen zoon, wat het geweld alleen maar deed toenemen. ĎLaten we hem zeker doden, want hij is de erfgenaam.í

Het is niet moeilijk om teleurgesteld te raken in de mensheid. Daar hebben we de bijbel niet voor nodig. Verrassend in dit verhaal is de rol van de wijngaardenier. Waarom zou hij, als zijn mensen al twee keer zijn mishandeld en vermoord, de derde keer zijn eigen zoon sturen? En die vraag wordt nog indringender als we ons realiseren dat het Jezus is die dit verhaal vertelt, op het moment dat zijn eigen mishandeling en dood al heel dichtbij is gekomen. Daarom kŠn dit geen verhaal van pessimisme zijn. De hardheid van de wereld wordt niet gebagatelliseerd. Maar het gaat over God die niet opgeeft. Die blijft geloven op de hoeksteen, die meestal niet het nieuws haalt. Maar die bestaat uit mensen die wel vruchten voortbrengen.