15e zondag na Pinksteren (18) Zondag van Effata

Begintijd 4 september 2021 19:00

Eindtijd 4 september 2021 20:00

Moge jij open gaan

Effata! Soms staat er in het evangelie een woord dat niet wordt vertaald. Het moet zoveel indruk hebben gemaakt en zoveel betekenis hebben dat het niet kon worden vertaald, en dus staat het er in het Aramees, de taal die Jezus sprak. Effata betekent: ga open. Jezus spreekt het uit bij de genezing van een doof-stomme man. Open gaan. Als er iets is dat van Godswege over jou wordt gehoopt, dan is het dat wel. Want Hij die jou geschapen heeft weet wie jij kunt zijn. Moge je open gaan!

Wilt u de dienst bijwonen, stuur dan uiterlijk donderdag voorafgaande aan de viering een mailtje naar kostervanelia@gmail.com.