Print

Statiebestuur van de H. Elia

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
 
Voorzitter: pastoor E.W.M. Peijnenburg

Tel: 06-22131765,

email: erna.peijnenburg@okkn.nl

 

Secretaris: Mariette Fakkeldij
Tel: 0297-281905
E-mail: Fam.fakkeldij@live.nl
Neven functie: algemene coördinatie

Penningmeester: Jordy de Jong
E-mail: penningmeester.h.elia@gmail.com

Contactpersoon van contactgroep en catering

Bea Dalebout
Tel:0297-287428
Email: b.dalebout@hotmail.nl


Contactpersoon voor kosters en roosters

Edwin Vos
Email: eawmvos@gmail.com
Neven functie: Eerste Synodaal


Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van
bovenstaande mensen.
 
Het bestuur bedankt de vrijwilligers voor hun
inzet en enthousiasme!
Wilt u ook een bijdrage leveren als vrijwilliger,
dan kunt u zich melden of informatie krijgen,
bij één van de bestuursleden.