Print

Hervatting livestream kerkdiensten

Op zondag 23 augustus vond de voorlopig laatste livestream vanuit de parochie Amersfoort plaats. De hoop en verwachting was dat de livestreams uiterlijk vanaf 1 oktober vanuit de kathedrale kerken, die daarvoor een permanente installatie krijgen, zouden kunnen plaatsvinden. Omdat we moeten constateren dat we deze datum niet gaan halen, is besloten vooralsnog de livestreams in de ‘oude’ setting te gaan hervatten. De livestreams zullen wederom vanuit de parochie Amersfoort worden verzorgd, onder andere om te kunnen profiteren van de ervaring die daar is opgedaan met de juiste instellingen voor een goede beeld- en geluidverbinding.

In tegenstelling tot de eerste serie livestreams zal er geen apart rooster van voorgangers in samenwerking met 1 van de bisschoppen worden gemaakt. Voorganger is degene die op het dienstenrooster in Amersfoort staat ingepland. Over het algemeen zal dit de eigen parochiepastoor, Louis Runhaar, zijn. Staat u op een van de data als voorganger ingepland, dan wordt hierover contact met u opgenomen.

 

De livestreams zullen plaatsvinden op:

  • zondag 20 september
  • zondag 4 oktober
  • zondag 18 oktober

 

Op zaterdag 7 november vindt de wijding van de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Wallet, plaats die eveneens via een livestream verbinding door iedereen kan worden meegevierd.

 

Vervolgdata in november en eventueel nog daarna, worden op een later tijdstip bekend gemaakt via de website www.oudkatholiek.nl. Daar zal ook de link naar de livestream en een liturgiewijzer beschikbaar komen.

 

We benadrukken graag dat de livestreams zijn bedoeld voor diegene die niet naar de kerk kunnen komen, maar spreken de hoop uit dat men zoveel als mogelijk de normale vieringen in de eigen parochie zal bezoeken. We zullen hier in het website bericht ook toe oproepen.