PDF Print

Zaterdag 7 april 2018

Als pasgeboren kinderen’, in het Latijn ‘Quasimodo geniti’. Zo heet het onderschrift bij de viering van de tweede zondag van Pasen. Eigenlijk is het geen onderschrift, maar een opschrift. Want het zijn de eerste woorden van de Introïtus, het intochtslied dat in de Romeinse liturgie bovenaan of vooraan staat om te worden gezongen. En zoals bij een opschrift gebruikelijk is, duidt het in het kort aan hoe wij het geheel dat daarop volgt dienen te verstaan.

Als pasgeboren kinderen’ is genomen uit de eerste brief van Petrus hoofdstuk 2 vers 2. Petrus wijst de gemeente op een nieuw begin dat zij is begonnen in Jezus Christus: ‘die naar de overvloed van zijn ontferming ons opnieuw geboren heeft laten worden tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden’.

Wij vieren vijftig dagen lang – want zo lang duurt het Paasfeest : van Pasen tot en met Pinksteren - het nieuwe begin dat wij als gemeenschap zijn begonnen door de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de toegang tot nieuw leven ontsloten door de poort van het dodenrijk te ontsluiten en allen die daarin opgesloten waren te bevrijden. Als gemeenschap die de Paasnacht elders heeft gevierd, omdat in de Veenhartkerk geen dienst was, hebben wij deze ‘geboorte’ aan den lijve mogen ervaren. En nu, de ogen nog onwennig aan het volle licht van de nieuwe morgen, bezien wij de wereld om ons heen als pasgeboren kinderen. Komt, kinderen, drink maar van de geestelijke en onvervalste melk, waar jullie zo naar verlangen. Petrus legt uit waarom ‘opdat jullie zullen groeien en worden gered nu jullie geproefd hebben dat de Heer goed is’. Deze woorden verwijzen naar Psalm 34 vers 9 ‘Hoe goed de Here is? Proeft het en ziet!’. Met elk nieuw begin van de gemeenschap kan zij proeven hoe goed de Heer is. Om dit nieuwe begin te vieren is het wel zaak om te komen en als lid van die gemeenschap samen de eucharistie te vieren. Om als pasgeboren kinderen vast te stellen hoe goed de Heer is door dit zelf te proeven. Laat ons drinken en proeven hoe zuiver en onvervalst ‘de melk van de opstanding’ is: de wijn van het koninkrijk en het brood van eeuwig leven!

In deze viering is er nog een nieuw begin: de installatie van Erna Peijnenburg als rector van de statie H.Elia De Ronde Venen. Het belooft een mooie toekomst te worden voor de gemeenschap met deze nieuwe herder. En dat alles in het licht van Pasen.