PDF Print

viering 7 oktober

Zaterdag 7 oktober 2017
In het evangelie van deze eucharistieviering gaat het over pachters van een
wijngaard. Zij bewerken het land, maar bezitten die niet. De opbrengst willen ze
echter niet afstaan. Ze eigen zichzelf toe wat niet hun eigendom is. Zelfs de
erfgenaam doden zij, zodat zij de erfenis zullen krijgen.
Ik moet denken aan de wijze waarop de aarde wordt geëxploiteerd. De opbrengst
van de aarde gaat niet naar degenen van wie het land is, of het volk dat daar woont.
Ze verdwijnt vaak naar elders of wordt verkocht om de wapenhandel te financieren.
Vanwege de korte termijnwinst worden grondstoffen gedolven, de aarde
uiteengereten, de lucht en de zeeën vervuild en de oerwouden gekapt.
In de lezingen komt aan bod dat God de aarde goed heeft gemaakt. Het is aan ons
om te zorgen dat zijn inspanning niet voor niets is geweest. Hoe voorkomen we dat
de wijngaard een woestijn wordt? De lezingen bieden een andere kijk op hoe wij
omgaan met de aarde. De aarde houden zoals die is gemaakt, schitterend mooi, kan
alleen als deze generatie leert met de aarde om te gaan als pachters. De aarde kan
alleen duurzaam vruchten voortbrengen voor diegene die beseft de aarde in
bruikleen te hebben, niet in bezit.